2010
02.05

Осигуряване на безопасност на очите по време на работа и в бита

Статистическите проучвания алармират за по-висок процент инциденти, излагащи на риск очното здраве в бита на човека, отколкото на работното място. Причина за това много често е битовата химия, безотговорното боравене в лесно запалими взривоопасни материали, особено в период на празници.
Всяко нараняване на окото е потенциал за намаляване на зрението и дори слепота.

Необходимо е тези рискови фактори, част от нашето ежедневие, да бъдат сведени до минимум с необходимите предпазни мерки.

На работа
 

Нараняванията в очите при хора, които работят във фабрики, лаборатории, ферми и строителни обекти са причинени най-често от химични изгаряния, попаднали чужди обекти в окото. Уязвим от надраскване или разкъсване е предният очен сегмент – роговицата, всяко нараняване е особено болезнено, като повод за това е съсредоточаването на нервни окончания в тази част от окото.
Рискови фактори са:
• Пръски от химикали, масла и др.
• Изгаряния от пара.
• Ултравиолетови и инфрачервени радиационни лъчения, летящи дървени и метални частици.
Уверете се, че екипировката и протекторите, които ползвате са с достатъчно ниво на защита, съобразено с условията на вашия труд.
 

Вкъщи

Обръщайте внимание и изчитайте докрай етикетите и инструкциите за безопасност на материалите и химикалите, които използвате, по време на заниманията в дома. Съобръзете във вашия арсенал подходящи маски, ръкавици и облекло като основно предпазно средство при:
• Почистване с препарати.
• Рязане на дърво.
• Използване на всякакви електически и моторни инстументи и резачки.
 

При спорт

Рисков фактор са контактните спортове. Не случайно от професионалистите се използва специфична екипировка. Необходимо е да не се подценява използването на предпазни шлемове и очила, особено при екстремни спортове.

Предпазните средства, както и консултация за осигуряване на безопасност при работа, при спорт и в ежедневието може да намерите във оптически магазини Зорница.

2010
02.05

Как да се справим със зрителния стрес в училище или на работното място?

Преумората на очите е често срещано явление в съвременния динамичен начин на живот. Учебният процес или работният график в офиса определят интензивно натоварване на очите при специфични обстоятелства като работа на бюро, четене, продължително взиране в компютър или учебна дъска. Слабо проектираната учебна или работна среда с елементи като неправилно осветление, неудобно място за стоеж по време на работа, неправилна позиция на тялото и ъгъл на гледане, както и несъобразена дистанция за четене и работа на близко разстояние са причина за поява на преумора и зрителен стрес. Когато денят е дълъг и натоварен се появява замъглено зрение, главоболие, умора и дискомфорт в очите.

Симптоми на умора в очите:

• Възпалени очи.
• Усещане за сърбеж и парене в очите.
• Чувствителност към светлина.
• Сухи или влажни очи.
• Главоболия.
• Затруднено фокусиране.
 

Правила за намаляване на умората най-вече при работа с компютър:

Подходящи корекции на работното място – Позицията на върха на монитора трябва да бъде по-ниска от нивото на очите, защото най-естествена директория на погледа при работа с компютър е леко надолу. Това ще намали напрежението в очите и врата. Ако набирате текст на компютър, който следите от хартиен носител, ползвайте еднакво ниво на следене и набиране по време на работа. Ползвайте подходяща яркост и контраст на монитора. Избягвайте отблясъците на монитора чрез приспособяване на пердета или щори спрямо прозорците в помещението или използвайте филтри за редуциране на отблясъците върху монитора.
Подходящо осветление – Обърнете внимание на осветлението в интериора на работното място. Ако горното осветление е агресивно и по-ярко от необходимото го регулирайте с изгасяне на част от наличните осветителни тела. Използвайте дифузно (разсеяно) осветление по време на работа.
Паузи за почивка – По време на деня дайте шанс на очите си да починат. Отделете по няколко минути от всеки работен час да гледате встрани от монитора и дайте време за адаптация на очите към използваната дистанция. Обмислете варианти за изправяне, разхождане наоколо или изпълнение на задачи повод за почивка от продължително фокусиране на близко разстояние. Мигайте често за да създадете усещане за свежест и липса на умора във вашите очи, допълвайте това с използването на разтвори компенсиращи слъзния филм.
Правилна позиция – Когато седите на вашето бюро се уверете, че сте стъпили с цяло стъпало на пода. Ползвайте стол, който със своята ортопедично съобразена облегалка създава комфорт и защита на вашия гръб. Когато работите на компютър ръцете ви трябва да сключват ъгъл от 90 градуса с колената, а ръцете трябва да имат лек и естествен допир до клавиатурата.