2013
03.19

   С протичането на живота, променливите величини, като близостта до екватора, отражателната способност на земната повърхност и излагането на слънчеви лъчи през деня, повишават риска от развитие на очно заболяване, свързано със слънцето. Макар, че ефектите от това увреждане може да не се усетят веднага, първите 10 години от живота на човека, когато лещата на окото е най –прозрачна, са всъщност периода на най-силно излагане. И през никой друг период от живота ни не сме толкова уязвими от трайните въздействия на слънчевите лъчи, колкото през ранното детство. За да разберем нарастналия риск за бебетата и децата, трябва да изследваме промените, настъпващи в прозрачността на лещата , и връзката на светлината с очното увреждане.

ПРОМЕНИ В ПРОЗРАЧНОСТТА НА ЛЕЩАТА ОТ РАЖДАНЕТО ДО 25  ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

При раждането, лещата на човешкото око е почти 95% прозрачна и остава много прозрачна през първите 10 години. С постепенната загуба на прозрачност на кристалина и започването му да пожълтява, количеството UV-лъчи , проникващи през лещата намалява. При възраст след 25 години по-малко от 25% UV-лъчи достигат до ретината.

ПРОЗРАЧНОСТ НА ЛЕЩАТА СПОРЕД ВЪЗРАСТА

при раждане – 95%

възраст шест месeца – 80%

възраст 8 години – 75%

възраст 25 години – 20%

РИСКОВЕТЕ СА СВЕТЛИННИ И ОЧНИ УВРЕЖДАНИЯ

Светлинатa и околната радиaция се категоризират според дължината на вълната. Оптичния спектър включва ултравиолетова, видима и инфрачервена светлина.

УЛТРAВИОЛЕТОВАТА (UV) светлина е с дължина на вълната по-малко от 400nm. Някои смятат, че дължини на вълни до 450nm. са опасни.

ВИДИМАТА СВЕТЛИНА е сдължина на вълната приблизително от 380 до 750nm.

ИНФРАЧЕРВЕНАТА (IR) светлина е с дължина на вилната над 760nm.

Ултрвиолетовата светлина се подразделя на UVA, UVB и UVC лъчи. Най -вредни са илтрвиолетовите лъчи с по-къса дължина на вълната .

UVA е с диапазон от 320 до 400nm. (както е определена от ISO и SAA) и представлява най-дългата UV-дължина на вълната с най-висока енергия. Докато отделни дози от UVA са по-малко увреждащи, акумулирането им се свързва с появата на катаракти и дълготрайни промени в слоевете клетки, особено в кожата около очите. Медицинския изследователски институт в Куинсленд  докладва , че най-голямото увреждане от UVA-лъчи се получава преди 30-годишна възраст. Публикациите на Националната академия на науките твърдят, че в сравнение с UVB - лъчите, UVA - лъчите причиняват повече увреждания в дълбоките слоеве на кожата.

UVB е с диапазон от 290 до 320nm - причинява слънчево изгаряне на клепачите. Смята се, че е основен рисков фактор за кожата.СВЪРЗВА СЕ И С ПОЯВА НА КАТАРАКТИ и други проблеми на ретината.

UVC е с диапазон от 200 до 290nm. и би била НАЙ-ВРЕДНАТА , АКО НЕ СЕ ФИЛТРИРАШЕ ОТ ЗЕМНАТА  АТМОСФЕРА - SAVE THE PLANET CLEAN !!!

Корнеата абсорбира ултравиолетова светлина в по- ниските диапазони. Кристалинната леща на възрастен човек абсорбира UV-светлина между 300 и 390nm.Предполага се ,че 50 до 80% от излагането на UV-лъчи за целия живот става на възраст след 18 години. Преди 5 годишна възраст няма достатъчно хромофори (частици от молекула ,отговорна за цвета) в лещата на детето. ПОНЕЖЕ ЛЕЩАТА НА ДЕТЕТО Е ТОЛКОВА ПРОЗРАЧНА, ТЯ НЕ ФИЛТРИРА ТОЛКОВА ЕФЕКТИВНО UV-лъчите, както е при възрастен човек. С развитието си окото абсорбира и превръща UVA – лъчите, което леко оцветява лещата в жълто (вътреочната леща). СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНА АБСОРБАЦИЯ ЛЕЩАТА МОЖЕ ДА ПОЖЪЛТЕЕ ЗНАЧИТЕЛНО И ДА СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ – БРУНЕСЦЕНТЕН КАТАРАКТ.

ВИДИМА СВЕТЛИНА - попадайки върху ретината дължината на светлинната вълна, определя ЦВЕТОВЕТЕ, КОИТО ОФОРМЯТ ВИДИМИЯ СПЕКТЪР. СИНЯТА И СИНЬОВИОЛЕТОВАТА СВЕТЛИНА СА НАЙ-ВРЕДНИ ЗА ОКОТО , ОСОБЕНО КОГАТО СА КОМБИНИРАНИ С (UV) И (IR) ЛЪЧИ. Докато корнеата и кристалинната леща абсорбират част от UV лъчите , все пак висок процент от синята светлина успява да проникне. UV И СИНЯТА СВЕТЛИНА ПРИЧИНЯВАТ КУМУЛАТИВНИ УВРЕЖДАНИЯ НА РУТИНАЛНИТЕ КОЖНИ КЛЕТКИ.:

Когато има патологичен проблем и се налага смяната на вътре очната леща се имплантира интраокуларна леща. Общоприето е, че интраокуларните лещи (IOL) би трябвало да включват UV – защита, но ползата от оцветяване с цел блокиране синята светлина остава спорна. Лещи блокиращи части от видимия спектър , влияят също така и върху цветовото възприятие и отслабват нощното зрение. Така, че колкото повече деца получават такива (IOL) лещи, толкова голям става проблемът.

ВАЖНО !!!  

АДЕКВАТНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ  Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЗРЕНИЕТО, И ВЪПРЕКИ ТОВА ТОЧНО ТАЗИ СВЕТЛИНА МОЖЕ ДА УВЕЛИЧИ ЕВЕНТУАЛНАТА ВЕРОЯТНОСТ  ЗА РЕТИНАЛНО УВРЕЖДАНЕ.

 

 

 

No Comment.

Add Your Comment
-->