2009
12.31
Как могат да помогнат родителите

 за развитие на зрението при децата – от 0 до 24 месеца


Има много неща, които родителите могат да направят, за правилно зрително развитие при бебетата. Следват примери за подходящи занимания в различните периоди от развитието на детското зрение.

От раждането до четвъртия месец


• Използване на дифузно осветление в детската стая, с цел равномерно разсейване на светлината в помещението.
Честа смяна на позицията на детското креватче, както и позицията на детето в него.
• Всички играчки, които ангажират вниманието на бебето да бъдат на разстояние 20-25см – дистанция, която позволява ясно зрение и разграничаване на обектите в тази ранна възраст.
Говорете на бебето докато се движите из стаята.
• Всеки път при хранене да се редува лява и дясна позиция на родителя спрямо бебето.

 

От пет до осем месеца


• Всички играчки, подходящи за хващане, дърпане и ритане да бъдат в периметъра на бебето.
• Стимулирайте изследователския интерес на детето, като му осигурите време и възможност да си играе извън креватчето.
• Осигурет
е игра с кубчета, които да с големина подходяща за хващане от бебето.
 
 
От девет до дванадесет месеца
 
 

• Играйте на криеница с играчки или с Вашето лице за да стимулирате развитието на визуалната памет на бебето.
• Назовавайте имената на предметите за да обогатявате речника на детето и да развивате асоциативните му умения.
• Насърчавайте пълзенето.

 
От една до две години
 
 

• Търкаляйте топка напред-назад за да стимулирате способността на детето да проследява с поглед предметите.
• Осигурете на детето строителни кубчета и топчета с различни големини и размери за да се способства отличното развитие на двигателната и мускулната система.
• Четете или разказвайте приказки за да стимулирате въображението му и логическото свързване на форми и знаци.

Първият очен преглед на бебето


Дори и да няма изразени очни или зрителни проблеми, на около шест месечна възраст е редно да заведете бебето на първия му цялостен преглед от офталмолог (очен лекар). Той ще провери за следното:

• Наличие на далекогледство, късогледство или астигматизъм.
• Способност за движение на очите.
• Проблеми в очното здраве.

Тези проблеми не са често срещани, но при евентуално наличие е важно да се определят в тази ранна възраст. Развитието на зрението и проблемите при очното здраве могат лесно да бъдат коригирани ако лечението започне рано.

 

No Comment.

Add Your Comment
-->