2014
04.04

 

Ползвайте плувни очила над контактните Ви лещи! – въпреки, че това препоръка от специалистите по грижа за очите, твърдението съвсем не бе доказано. Именно поради тази причина е направено проучване с цел научно и изследователски да се докаже дали носенето на плувни очила, ограничава бактериалната колонизация върху контактните лещи и дали нивото на замърсяване зависи от вида материал на носените лещи. bakterii_vyrhu_kontaktnite_lesti

За целта на това изследване 23-ма участници плуваха в океана /в солена вода/ в няколко старта за по 30 мин. След всяко плуване лещите се събираха за микробиологично изследване. Изследването е направено с два вида лещен материал – хидрогел и силикон-хидрогел, както и с плувни очила и без тях. Бяха сравнени нивата на бактериално замърсяване при двата вида лещени материали.

            По отношение на резултатите, обвхватът на възстановени единици, образуващи бактериални колонии, при използване на очила е от 0 до 930, а при липса на очила от 0 до 1210. По-голямата част от пациентите – 16 от 23-мата участници имаха повече микроорганизми при липсата на плувни очила. Незначителна разлика бе показана в броя на бактерии изолирани от силикон-хидрогелни лещи и хидрогелни, независимо от носенето на очила. Водните проби показват логично по-висок брой бактерии, отколкото тези, полепени по лещите, обаче не се установява връзка между броя на бактериите във водната проба и тези, намерени върху контактните лещи.d0bfd0bbd183d0b2d0b0d0bdd0b5

            По-малко бактериални колонии са открити на лещите, защитени с очила за плуване, което предполага, че очилата предлагат някаква защита срещу бактериална колонизация на контактните лещи, докато плувате.

Въз основа на изследването авторите заключват, че докато плувате е възможна бактериална адхезия /слепване на бактериите/ към повърхността контактните лещи. А това е така, особено когато не носите очила.

Това изследване и данните изнесени след него, подкрепят препоръката към хората, носещи контактни лещи да ползват плувни очила.

 

 

No Comment.

Add Your Comment
-->