2013
03.15

/операционен микроскоп, микрохирургичен инструментариум, атравматичен, ареактивен шевен материал и др./

Необходимостта от бърза и максимална рехабилитация на болни с наранявания на роговицата и склерата, задалжават офталмохирурга да работи изключително прецизно.От това зависи характера на възстановителния процес,минималната тъканна реакция,възникването на следоперативен астигматизъм,груби цикатрикси,епителни инвазии,пролиферативни ендотелиопатии и др.

Утвърден е принципа на първична оптимална реконструкция на окото след нараняване.Това създава възможност за ареактивен и с минимална възпалителна реакция възстановителен процес.

Съдбата на нараненото око зависи до голяма степен от характера на възстановителния процес, който от друга страна зависи от организацията и материално – техническата база на съвременната офталмологична спешна помощ, както и от квалификацията и опита на офталмохирурзите.

Основни фактори определящи регенеративния /възстановителен/ процес при наранявания на роговицата и склерата:

- вид на тъканта : роговица, лимб, склера

- наличие на васкуларизация – нормална, патологична

- локализация и вид на нараняването, увреждане на други тъкани, включването им в раната и др.

- характер на хирургичната обработка – добра адаптация на тъканите, щадящо манипулиране, вид на използвания шевен материали др.

- развитие на инфекция

Регенеративни процеси при нараняванив на роговицата

Цикатризацията на роговичните рани има голямо значение за функционалния изход при нараняванията на предния очен сегмент. Всеки по-груб цикатрикс дори разположен извън оптичната зона на роговицата ,създава условия за деформация на роговичната кривина и трудно подаващ се на корекция неправилен роговичен астигматизъм.

Освен правилна хирургична обработка роговичната цикатризация се определя и от тези фактори:

- ненарушена слъзна секреция

- наличие на струмални кератоцити /модифицирани фибробласти/

- липса на кръвоносни съдове

- специфична регенерация на роговичния епител,ендотела и десцементовата мембрана

Реперативен /възстановителен/ процес при разскъсвания на склерата

Подобно на роговицата склерата е сравнително бедна на кръвоносни съдове брадитрофна тъкан. Тъй като разскъсванията на склерата винаги са съпроводени с разскъсвания на съседни богато васкуларизирани тъкани – еписклера, тенонова капсула, конюнктива, хориоретина, в цикатриксния процес вземат активно участие хематогенни клетъчни елементи. Ето защо склерните цикатрикси се образуват по бързо от роговичните.

При наранявания на склерата и риптури с пролапс на вътреочни елементи и недобра хирургична обработка постепенно се оформя цикатрикциален конгломерат от изменни тъкани,като могат да настъпят тежки усложнения:

- персистираща хипотония

- субатрофия на очната ябълка

- хроничен възпалителен процес

- инфекция

- тракционно отлепяне на ретината

Склерни рани в зоната на лимба зарастват сравнително бързо поради по обилното кръвоснабдяване.

 

 

No Comment.

Add Your Comment
-->