2010
01.08

Зрение в училищна възраст: от 6 до 18 годишна възраст

Децата се нуждаят от много способности за да успеят в училище - доброто зрение е ключова способност.

Установено е, че около 80% от знанията на децата са придобити чрез техните очи. Четенето, писането, работата с дъска и тебешир и компютърните умения са сред визуалните задачи, пред които децата са изправени всекидневно. Децата използват очите си постоянно – както в класната стая, така и по време на игра. Когато зрението не функционира правилно, обучението и спортните занимания могат да пострадат.
Годините в училище са много важен период в живота на всяко дете. Всички родители желаят децата им да се справят отлично с училищните занимания и правят всичко, което е по силите им за да осигурят най-добрите образователни възможности.

Но много често един много важен образователен инструмент бива пренебрегнат – детското зрение.


Когато децата имат напредък в училище, те се изправят пред нарастващите изисквания към тяхната зрителна способност. Шрифтът в учебниците започва да се смалява, а количеството отделено време за четене и учене значително нараства. Увеличаващите се задачи в класната стая и домашните работи определят значителните изисквания към детските очи. За съжаление визуалните способности на някои ученици не им позволяват да се справят с поставените задачи.
Когато определено визуално умение не е, или е слабо развито, ученето става трудно и причинява стрес, като децата обикновено:

Избягват колкото се може повече занимания като четене и други, изискващи близка дистанция.
• Опитват се да се справят с поставените задачи, но нивото им на разбиране и ефективността е понижено.
• Чувстват дискомфорт, замъглен образ и предпочитат близка дистанция на гледане.
Някои деца, които имат затруднено изучаване в училище изразяват специфично поведение на хиперактивност или необуснована пасивност. Това може да бъде резултат от скрити зрителни проблеми.
Редовната грижа за очите и зрението е важна в училищната възраст, защото в нея зрението може често да се променя. Най-често срещаният  зрителен проблем е късогледството или миопията. Въпреки това някои деца са с други форми на рефрактивни отклонения като далекогледство и астигматизъм. Съществуването на проблеми в проследяването с поглед, фокусирането и координацията на очите могат да затруднят учението и спортните занимания.


Въпреки че очилата и контактните лещи осигуряват прецизна корекция при много зрителни проблеми, в някои от случаите се налага специфично лечение или терапия.

Зрителни умения, необходими за училищен успех


Това да виждаме добре с пълна зрителна острота не определя максимална ефективност в заучаване на училищния материал. Важно е да разбираме и отговаряме на това, което виждаме. Основни зрителни умения са способност за фокусиране върху наблюдаваните предмети и движение на очите в синхрон. В допълнение към това са:
Разпознаване – способността да се определят разликите между огледалните образи (като буквите b и d).
Разбиране – способността да визуализираме това, което четем.
Запаметяване – способността да извикваме образи и детайли от нашето съзнание, изградени чрез четене в предходен период.

Всяко дете има нужда от следните зрителни способности за ефективно четене и учене:


Зрителна острота – способността да виждаме на далечна, средна и близка дистанция.
Фокусиране – способността да наблюдаваме обектите прецизно на различни разстояния, които се редуват периодично.
Проследяване – способността да запазим вниманието върху предмет, който сменя своята позиция.
Синхрон в движението на очите.
Координация око-ръка.
Зрително възприятие – способността да подреждаме букви, думи и идеи в нашето съзнание, което се изразява в запомняне и разбиране на това, което четем или наблюдаваме.


Ако някои от тези визуални способности не функционират правилно или са заключени в нашето съзнание, на детето се налага по-интензивно натоварване. Последствия от това могат да бъдат: главоболие, замъглено зрение и други сходни проблеми.

Признаци на очни и зрителни проблеми


Детето не винаги може да каже, че има зрителни проблеми, защото то самото може да мисли, че вижда като всички останали.

Признаци, които магат да индикират евентуални зрителни проблеми са:


• Често търкане на очите и мигане.
• Прекалено приближаване до лицето на мателиали за четене или други неща, които се наблюдават.
Избягване на четене или други дейности на близка дистанция.
Чести главоболия.
Затваряне на едното око.
Накланяне на главата на една страна.
Завъртане на окото на вътре или навън.
• Виждане на двойни образи.
Загуба на ориентация по време на четене.
Трудност при запомнянето на това, което е прочетено.


Кога е необходим очен преглед?


За съжаление често родителите и учителите се заблуждават, че ако детето се справи с училищното табло, значи няма очни проблеми. Но много от училищните прегледи тестват само зрителната острота за дистанция (дали има късогледство или далекогледство). Дете, което вижда на 100% също може да има зрителни проблеми. В действителност зрителните умения, необходими за успешно четене и учене, са доста по-сложни.
Дори ако детето мине успешно прегледа с таблото, то трябва да получи цялостен (задълбочен) оптометричен преглед ако:


• Се появят някои от изброените по-горе проблеми.
Не се развиват достатъчно спрямо потенциала си.
Развиват се на минимално ниво, като се налага да използват значително повече време и усилия за това.

Промени в зрението могат да възникнат без детето или вие да забележите. Затова е препоръчително децата да минават очни прегледи поне веднъж на две години – по-често ако съществуват рискови фактори или специфични проблеми или ако така е препоръчал вашият очен лекар. Колкото по-рано се открие и третира проблемът, толкова по-успешно ще е лечението. Ако е необходимо докторът ще предпише лечение, контакти лещи или очила за да се коригират очните проблеми.


Зрението по време на спорт и защитата на очите


Игрите на открито и спортът са забавна и важна част от живота на повечето деца. Зрението определя това как се справя детето без значение дали играе в задния двор или в училищния отбор.

Специфичните визуални умения при спорт са:
• Ясно зрение.
• Добро дълбочинно възприятие.
• Широко зрително поле.
• Ефективна координация око-ръка.

Дете, което има последователни затруднения в определено спортно занимание може да има зрителни проблеми. При наличие на неадекватни зрителни способности детето ще продължава да се представя зле. Коригирането на зрението чрез очила, контактни лещи или програма от упражнения, наречени очна терапия (лечение) може да развие зрителните способности и в последствие да се подобри представянето в спортните занимания.
Защитата на очите трябва да е изключително важен елемент при всички спортуващи ученици особено при по-рисковите спортове. Хиляди деца страдат от наранявания на очите по време на спорт всяка година, като повечето от тях е възможно да бъдат избегнати чрез използването на подходящи предпазни очила. Ето защо е важно всички деца да носят подходящи предпазни очила по време на спортуване. Защитни очила трябва да се носят и при други рискови дейности като косене и оформяне на тревни площи.
Редовно предписаните диоптрични очила или контактни лещи не са заместители на подходящите и добре оборудвани защитни очила. Спортистите имат нужда от спортни очила, които са съобразени с това да предпазват очите докато се практикува определеният спорт. Вашият лекар или оптометрист може да препоръча подходящи очила за спортуване, които да осигурят необходимото ниво на защита.

Важно е всички деца да предпазват очите си от увреждания, които могат да бъдат причинени от ултравиолетовата радиация в слънчевата светлина. Слънчевите очила са необходими за защита на открито, а някои специфични спортни модели дори могат да подобрят представянето в спортните занимания.

No Comment.

Add Your Comment
-->